Đánh giá công tác chuẩn bị bầu cử

Sáng 24-2, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức họp lần thứ 2 đánh giá tình hình, tiến độ thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu dự họp.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Minh Xuân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Ma Thế Hồng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Trang, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Hưng Vượng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nông Thị Bích Huệ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh.

Đến nay công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban bầu cử tỉnh quán triệt triển khai nghiêm túc, kịp thời. Cấp ủy, chính quyền, Ủy ban bầu cử các cấp đã thực hiện đầy đủ các nội dung công việc theo kế hoạch đã đề ra. Ủy ban bầu cử tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban bầu cử; dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX gửi thường trực HĐND tỉnh. Đồng thời dự kiến số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử  báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét ấn định. Công tác hiệp thương dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần và phân bổ đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được thực hiện đảm bảo quy định. Công tác thông tin, tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn được chú trọng.

Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh,
Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Cuộc họp đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh. Đồng thời, triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới. Theo đó, từ nay đến hết tháng 3 – 2021 tiếp tục kiểm tra, rà soát việc điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 chuẩn bị cho hiệp thương lần thứ 2.

Ủy ban bầu cử cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã ấn định và công bố số đơn vị bầu cử và số đại biểu HĐND được bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử; thành lập ban bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử; tổ chức tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; in ấn tài liệu, chuẩn bị vật dụng bầu cử… tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 theo quy định; tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền và thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật trên địa bàn.

Đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
 phát biểu tại cuộc họp.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn đề nghị các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh tập trung chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát nắm tình hình công tác chuẩn bị bầu cử tại các huyện, thành phố. Các tổ giúp việc Ủy ban bầu cử tỉnh cần tiếp tục duy trì trực thường xuyên, nghiêm túc để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện cuộc bầu cử. Đồng thời, chuẩn bị các nội dung phục vụ tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử; tổ chức tốt các hội nghị cử tri để giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, kinh phí, bảo đảm an ninh trật tự, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn.

Theo: https://baotuyenquang.com.vn/

Tin cùng chuyên mục